ป้ายกำกับ :

ความมั่นคงด้านสุขภาพ

'คณบดีฮาร์วาร์ด' พบผู้นำด้านสาธารณสุข หารือเรื่องพยาบาลและความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกและภูมิภาค

คณบดีฮาร์วาร์ดพบผู้นำด้านสาธารณสุข หารือเรื่องพยาบาลผู้นำด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกและภูมิภาค รวมทั้งแสดงความชื่นชมและส่งมอบรางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข ให้นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

เพิ่มเพื่อน