ป้ายกำกับ :

คัดเลือกกำลังพล

ทบ.พัฒนาการคัดเลือกกำลังพล เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ทบ.พัฒนาการคัดเลือกกำลังพล ขยายโอกาสให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ มีใจรักและมีคุณสมบัติเข้าร่วมงานกับกองทัพ ย้ำนโยบาย ผบ.ทบ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เพิ่มเพื่อน