ป้ายกำกับ :

คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์

'ในหลวง' ทรงรับผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เหตุสลดถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเพื่อน