ป้ายกำกับ :

ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็ก

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19 เฉลี่ย 8 พันบาทต่อเดือน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปี ต่อกรณี “การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19”

เพิ่มเพื่อน