ป้ายกำกับ :

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ครม.เห็นชอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.6 ล้านล้านบาท

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,600,000 ล้านบาท และการปรับปรุงปฏิทินงบฯ ปี 68

เพิ่มเพื่อน