ป้ายกำกับ :

จม.บิ๊กป้อม

‘บิ๊กป้อม’ เปิดใจ ไม่หยุดเล่นการเมือง จำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง

จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านการเห็น การรู้ การฟังทั้งชีวิต อย่างเข้าถึง “จิตวิญญาณอนุรักษ์นิยม” และเข้าใจ “ประชาธิปไตยเสรีนิยม”ที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศ  ผมจะค่อย ๆ เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้น และจะชี้ให้เห็นถึง “ความจำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง”

เพิ่มเพื่อน