ป้ายกำกับ :

จังหวัดภาคใต้ถบอันดามัน

'ตรีนุช'แบ่งพื้นที่ 3 สายตรวจงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก่อนประชุมครม.สัญจร

กำชับให้ส่วนราชการปฏิบัติ 6 ข้อ ห้ามกระทบการเรียนการสอน ไม่เป็นภาระในการต้อนรับ เน้นประหยัดงดแผ่นป้ายต้อนรับ และรายงานข้อมูล/การนำเสนอข้อมูลให้กระชับและตรงประเด็น ไม่ต้องจัดของฝากหรือของที่ระลึก

เพิ่มเพื่อน