ป้ายกำกับ :

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ขนส่งฯเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะช่วงสงกรานต์

ขนส่งฯเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ ตลอดเทศกาลสงกรานต์

เพิ่มเพื่อน