ป้ายกำกับ :

ช่องทางการจำหน่าย

พาณิชย์เปิดเพจ 'สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก' เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร

ปลัดพาณิชย์เป็นประธานเปิดเพจ “สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ทั้งการขายออนไลน์ในประเทศ และนำเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน