ป้ายกำกับ :

ซ่อมบ้านแปลงเมือง

‘อุทัยธานีโมเดล’ พอช.จับมือท้องถิ่นซ่อมบ้านแปลงเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผู้มีรายได้น้อย-เรือนแพแห่งสุดท้ายของประเทศ

อุทัยธานี / ‘อุทัยธานีโมเดล’ พอช.จับมือหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนเมืองและชนบท จ.อุทัยธานี

เพิ่มเพื่อน