ป้ายกำกับ :

ตรีนุช

ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวง ห้ามไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ตั้งครรภ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ตัวเลขนร.ฉีดวัคซีนมาแล้ว 'ตรีนุช' เผยยอดแจ้งความประสงค์ต้องการฉีด 3.6 ล้านคน หรือ 71.6 % คาดจะมีเพิ่มอีก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง นัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)

เพิ่มเพื่อน