ป้ายกำกับ :

ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

ธ.ก.ส. จัดงานตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ยกระดับภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ” เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ยกระดับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เกษตร สู่ความเป็นมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน