ป้ายกำกับ :

ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ

IRPC มอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง โครงการลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ให้กับผู้นำและผู้แทนชุมบ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง

เพิ่มเพื่อน