ป้ายกำกับ :

ทวงคืนโบราณวัตถุ

สหรัฐส่งโบราณวัตถุ 2 รายการที่ถูกขโมยคืนไทย

17 ธ.ค.2566 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานเรื่องนายแมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET

ทวงคืน 2 ใบเสมากาฬสินธุ์จากบริติช มิวเซียม อังกฤษ

05 ส.ค.2565 – จากการที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศเพื่อทวงคืนโบราณวัตถุของไทย โดยกำหนดมาตรการตรวจสอบ ประสานความร่วมมือ ทั้งวิธีการการทูตและกฎหมาย โดยความคืบหน้าของติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ ได้รับคืนมาแล้ว 2 รายการ เดินหน้าติดตามอีก 35 รายการ ขณะที่ภาคเอกชนได้ส่งมอบคืนให้อีก 637 รายการ  ในรอบปี 2564-2565

จี้สหรัฐฯ คืน 3 โบราณวัตถุแก่ไทย

24 ส.ค.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  เปิดเผยว่า ตนเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิ แล

เตรียมเคลื่อนย้ายทับหลัง'หนองหงส์-เขาโล้น'กลับอีสาน

9 มิ.ย.2565 – นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

'กรอบพระเศียรทองคำ'สมบัติชาติ กลับมาตุภูมิ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบัน รวม 5 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

เพิ่มเพื่อน