ป้ายกำกับ :

ทศวรรษแห่งการสูงอายุอย่างมีสุขภาพแห่งสหประชาชาติ

ทศวรรษแห่งการสูงอายุอย่างมีสุขภาพแห่งสหประชาชาติ

ผู้เขียนได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการวัด การติดตามและการประเมินผล “ทศวรรษแห่งการสูงอายุอย่างมีสุขภาพขององค์การสหประชาชาติ (2021 – 2030)

เพิ่มเพื่อน