ป้ายกำกับ :

ทักษะฝีมือแรงงาน

'นักเศรษฐศาสตร์' ตั้งคำถาม 5 ข้อ ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ทำอย่างไรให้ไปถึงฝัน

‘ดร.เกียรติอนันต์’ ตั้งคำถาม 5 ข้อ ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ทำอย่างไรให้ไปถึงฝัน แนะรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 5%-8% แล้วกระจายผลประโยชน์ให้ไปถึงแรงงานที่รับค่าแรงขั้นต่ำให้มากขึ้น ต้องเป็นการเติบโตที่แท้จริง แรงงานกับผู้ประกอบการต้อง Win-Win ยกระดับทักษะฝีมือ และป้องกันปัญหาแรงงานข้ามชาติทะลัก

ปธ.กมธ.แรงงาน ส.ว. ลุยเชียงราย เยี่ยมชมฝึกอบรมฝีมือ ป้อนกำลังคนขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงานเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

เพิ่มเพื่อน