ปธ.กมธ.แรงงาน ส.ว. ลุยเชียงราย เยี่ยมชมฝึกอบรมฝีมือ ป้อนกำลังคนขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง

27 เม.ย.2565 - พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงานเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข โดยมี ตัวแทนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ธุรกิจบางประเภทเกิดการชะลอตัว แต่กลับมีธุรกิจหนึ่งที่สามารถคงสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก นั่นคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจากการพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชน พบว่า ปัจจุบันภาคเอกชนยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้วทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป และเกิดอาชีพใหม่ๆ ตามมาหลายอาชีพ จึงต้องนำเทคโนโลยีชั้นสูง(High technology) เข้ามาใช้ และเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ของนายจ้างและสถานประกอบการอีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมได้นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว การค้าและการบริการ รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่เมืองการค้าการลงทุน จึงได้มาเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกขับรถลากจูง การจัดการคลังสินค้า เพื่อเตรียมกำลังแรงงานให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ของสมาชิกอนุภูมิภาค 6 ประเทศ ได้แก่ สหภาพเมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมฝีมือโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ทดสอบและรับรองฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายแรงงานนานาชาติและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างหน่วยงานฝึกอบรมในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนสติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดีกว่าตั้ง ส.ส.ร.

'วันชัย' กระตุกรัฐบาล- ฝ่ายค้าน ดันแก้ไข รธน.เป็นรายมาตราดีกว่าตั้ง ส.ส.ร.จัดทำใหม่ทั้งฉบับที่ต้องใช้งบเกือบ 2 หมื่นล้านบาท แนะคิดให้ดีอะไรเร่งด่วนกว่ากันระหว่างแก้ รธน.กับปัญหาเศรษฐกิจ

กมธ.สิทธิฯ สว. แจง 4 ประเด็น อาการป่วยทักษิณ เตรียมเรียกหน่วยงานชี้แจงอีกรอบ

นายสมชาย แสวงการ สว. ในฐานะประธานกมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงว่า กมธ.ได้รับคำตอบชัดเจนในระดับหนึ่งใน 4ประเด็นคือ 1. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ

‘สังศิต’ สะท้อนความอับจนของการศึกษา ความรู้กับปัญญา

ในการแก้ความยากจนให้แก่เกษตรกร  หากเราต้องการแก้ปัญหาใหญ่ๆ ของประเทศที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีรัฐบาลไหนกล้ารับปากว่าจะแก้ปัญหานี้ได้