ปธ.กมธ.แรงงาน ส.ว. ลุยเชียงราย เยี่ยมชมฝึกอบรมฝีมือ ป้อนกำลังคนขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง

27 เม.ย.2565 - พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงานเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข โดยมี ตัวแทนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ธุรกิจบางประเภทเกิดการชะลอตัว แต่กลับมีธุรกิจหนึ่งที่สามารถคงสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก นั่นคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจากการพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชน พบว่า ปัจจุบันภาคเอกชนยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้วทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป และเกิดอาชีพใหม่ๆ ตามมาหลายอาชีพ จึงต้องนำเทคโนโลยีชั้นสูง(High technology) เข้ามาใช้ และเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ของนายจ้างและสถานประกอบการอีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมได้นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว การค้าและการบริการ รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่เมืองการค้าการลงทุน จึงได้มาเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกขับรถลากจูง การจัดการคลังสินค้า เพื่อเตรียมกำลังแรงงานให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ของสมาชิกอนุภูมิภาค 6 ประเทศ ได้แก่ สหภาพเมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมฝีมือโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ทดสอบและรับรองฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายแรงงานนานาชาติและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างหน่วยงานฝึกอบรมในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เปิดผลวิจัย 'ธุรกิจสวนกล้วยจีนในลาว' ใช้สารเคมีหนัก คนเจ็บป่วยอื้อ แย่งชิงน้ำ

เผยผลวิจัยธุรกิจสวนกล้วยจีนในลาว นักวิชาการระบุสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน-สิ่งแวดล้อมเหตุใช้สารเคมีเข้มข้น ชาวบ้านป่วยตายจนทางการลาวสั่งห้ามสัมปทานแต่ย้ายฐานไปพม่า-กัมพูชา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลใช้บังคับ 1 ต.ค.2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ใจความว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้

'วัชระ' เปิดข้อมูล 'กรศศิร์' ร่วมกรรมาธิการ ทั้งสนช.-ส.ว. รวม 4 คณะ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา

'อนุทิน' ฟันเปรี้ยง ส.ว.ไม่กล้าฝืนกระแสสังคมเลือกนายกฯ เสียงข้างน้อย

'อนุทิน' แจงภูมิใจไทยหนุนปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะยึดหลักประชาธิปไตย เชื่อหลังเลือกตั้งใครรวบรวมเสียงในสภาเกิน 250 เชื่อ ส.ว.ไม่ฝืน แต่หากยังดื้อจะเป็นนายกฯ น่าสงสารที่สุดในโลก เหมือนโยนไก่ให้จระเข้กิน