ป้ายกำกับ :

ท่าเรือท่าช้าง

กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือ ’ท่าช้าง – สาทร’ เชื่อมขนส่งทางน้ำแบบไร้รอยต่อ

นายกฯเปิดท่าเรือท่าช้าง – สาทร ‘ชูSMART PIER SMART CONNECTION’เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ

เพิ่มเพื่อน