ป้ายกำกับ :

ธงชัย วินิจจะกุล

'อ.หริรักษ์' ป้อง 'อ.อ้อ' วอนอย่าเพิ่งด่วนสรุป 'สาธิตม.ธรรมศาสตร์' ล้างสมองเด็กนักเรียน

‘อ.หริรักษ์’ วอนอย่าเพิ่งด่วนสรุป ‘สาธิตม.ธรรมศาสตร์’ มีหลักสูตรบิดเบือนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบัน ล้างสมองเด็กนักเรียน มั่นใจ ‘อ.อ้อ’ มีวุฒิภาวะเพียงพอ ชี้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคิดใหม่ ให้เด็กเรียนรู้ได้เอง

เพิ่มเพื่อน