ป้ายกำกับ :

ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์

เปิดงานวิจัย การชุมนุมที่แยกดินแดง'ชีวิตพลิกผันเพราะรัฐล้มเหลว การเผชิญหน้าคือ ทางออกสุดท้าย'

เปิด งานวิจัยการชุมนุมที่แยกดินแดง ชีวิตพลิกผันเพราะรัฐล้มเหลว การเผชิญหน้าคือ ทางออกสุดท้าย โดย ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล และ ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ศึกษาถึงที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของการชุมนุมที่แยกดินแดง

เพิ่มเพื่อน