ป้ายกำกับ :

ธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

IRPC ร่วมประชุมระดับชาติ The 6th National Dialogue on Business and Human Rights ผลักดันการขับเคลื่อนธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน IRPC และกรรมการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน