ป้ายกำกับ :

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ

'ขอนแก่น' เปิดห้องปฏิบัติการตรวจโควิด RT-PCR รองรับได้ 3 พันราย

ขอนแก่นเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเดิมตรวจคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน

เพิ่มเพื่อน