ป้ายกำกับ :

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

นายกฯ ปลื้มนโยบาย Medical Hub ดันความมั่นคงด้านสุขภาพของไทยติดอันดับโลก

นายกฯ ปลื้มนโยบาย Medical Hub ดันความมั่นคงด้านสุขภาพของไทยติดอันดับโลก กำชับสร้างรายได้เข้าประเทศควบคู่กับการดูแลสุขภาพประชาชน มั่นใจรายได้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ตั้งแต่ 2566-2570

เพิ่มเพื่อน