ป้ายกำกับ :

นักศึกษาจีน

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ต้อนรับ นักศึกษาจีนจากเฉิงตู เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามปกติ

อาจารย์ ฐนน พูลทรัพย์ไพศาล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก คณาจารย์ และ บุคลากร เดินทางให้การต้อนรับ

เพิ่มเพื่อน