ป้ายกำกับ :

นักเรียนทุนอานันทมหิดล

นักเรียนทุนอานันทมหิดล ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของในหลวง ร.9

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ กรรมการ, เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

นักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ ต่อยอดความรู้ สู่งานบริการสังคม ด้วยผลงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรม

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ นำทีมนักเรียนทุนอานันมหิดล สาขาทันตแพทย์ ต่อยอดความรู้ สู่งานบริการสังคม ด้วยผลงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรม

เพิ่มเพื่อน