ป้ายกำกับ :

นางมานูเอลา วี. เฟอโร

ศักดิ์สยาม ให้ นางมานูเอลา วี. เฟอโร รองประธาน World Bank ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก ร่วมหารือการดำเนินนโยบายและภารกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mrs. Manuela V. Ferro (นางมานูเอลา วี. เฟอโร) รองประธาน World Bank ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก พร้อมด้วย Mr. Fabrizio Zarcone (นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน)

เพิ่มเพื่อน