ป้ายกำกับ :

นางสงกรานต์ปี 2565

'กิริณีเทวี'นางสงกรานต์ปี 2565

31 มี.ค.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร  ทางสุริยคติ เป็น ปก

เพิ่มเพื่อน