ป้ายกำกับ :

นายญนน์ โภคทรัพย์

TRA Poll ชี้ผู้บริหารค้าปลีกฯ เห็นด้วยเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้

ผลการสำรวจ TRA Poll พบว่าผู้บริหาร 62.1% มองว่าด้วยมาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น และจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ค่อยๆ ลดลง เห็นควรสนับสนุนให้ภาครัฐ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน