ป้ายกำกับ :

นายทหารสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ รับโอน 'พล.อ.ณรงค์พันธ์' สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอน 'พล.อ.ธนณัฐ' เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอน ‘พล.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์’ จเรสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกมาเป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 9 นายทหารสัญญาบัตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เพิ่มเพื่อน