ป้ายกำกับ :

นายธนัช นฤพรพงศ์

‘จุรินทร์’ รองนายกฯ เยี่ยมบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว เผยสร้างบ้านแล้วใน 35 ชุมชน รวม 3,065 ครัวเรือน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ เยี่ยมชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่

เพิ่มเพื่อน