ป้ายกำกับ :

นายมนตรี กนกวารี

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ 'มนตรี กนกวารี' พ้นเก้าอี้รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องให้นายมนตรี กนกวารี พ้นจากเก้าอี้รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

เพิ่มเพื่อน