ป้ายกำกับ :

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

NT ครบรอบ 1 ปี ผุด3มิติยกระดับการสื่อสารอย่างยั่งยืน

NT เปิดตัวโลโก้องค์กร ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์องค์กรแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในประเทศ ชูเป้าหมาย 3 มิติขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำและยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ

เพิ่มเพื่อน