ป้ายกำกับ :

นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ รามนุช

ทีมประดาน้ำ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ลงสำรวจเรือหลวงสุโขทัย

กำลังเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ และเจ้าหน้าที่พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ รวม 53 นาย ปฏิบัติการใต้น้ำในระดับความลึก 170 ฟุต ( 50 เมตร)

เพิ่มเพื่อน