ป้ายกำกับ :

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง 904

70 พรรษา สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงชนร่มเย็น

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพาชม นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง  ๙๐๔  ที่อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ห้องนิทรรศการนี้ศูนย์ประสานงาน

เพิ่มเพื่อน