ป้ายกำกับ :

นิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน

สนพ. เผยผลสำเร็จการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เผยผลสำเร็จการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน สร้างความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ พร้อมเร่งสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย 30@30

เพิ่มเพื่อน