ป้ายกำกับ :

บนดอย

ยังเที่ยวได้! บนดอยหนาวจัด 4 องศา

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภา

เพิ่มเพื่อน