ป้ายกำกับ :

ประชุมเครือข่าย

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเครือข่าย ศพก. และเกษตรแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/65 พร้อมพาชม ต้นแบบความสำเร็จ เกษตรผสมผสาน ที่ ศพก. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน

เพิ่มเพื่อน