ป้ายกำกับ :

ประเทศคู่เจรจา FTA

'พาณิชย์' ชวนผู้ประกอบการทุเรียน ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพิ่มแต้มต่อส่งออก

กรมการค้าต่างประเทศชวนผู้ประกอบการทุเรียน ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) เพื่อเป็นแต้มต่อในการส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA เผยต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าก่อน และตรวจคุณสมบัติถิ่นกำเนิด ย้ำทุเรียนต้องปลูกและเก็บเกี่ยวในไทย พร้อมแนะไม่ตัดทุเรียนอ่อน ไม่ลักลอบนำเข้าทุเรียนเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทย

เพิ่มเพื่อน