ป้ายกำกับ :

ปิดให้บริการชั่วคราว

กสิกรไทยแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

ธนาคารกสิกรไทยขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริการที่ไม่สามารถใช้งานผ่าน K PLUS ได้

เพิ่มเพื่อน