ป้ายกำกับ :

ป๊ากสามเสน

เปิดตำนาน'บ้านหิมพานต์'ทรงคุณค่าสู่วชิรพยาบาล

ปัจจุบันคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ได้บูรณะอาคารวชิรานุสรณ์หรือ”ตึกเหลือง” ให้กลับคืนความสวยงามตามสถาปัตยกรรมตะวันตกในอดีต เพื่ออนุรักษ์อาคารแห่งประวัติศาสตร์นี้ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์

เพิ่มเพื่อน