ป้ายกำกับ :

ผลงานวีรกรรม

'ดร.อานนท์' รวบรวม 61 ผลงานวีรกรรม 'ทักษิณ' บันทึกไว้ให้ลูกหลานมันจำ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) “รวบรวมผลงานวีรกรรมของ ทักษิณ บันทึกไว้ให้ลูกหลานมันจำ” ผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ดังนี้

เพิ่มเพื่อน