ป้ายกำกับ :

ผลิตสุราเพื่อการค้า

อ่านเต็มๆ กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ที่ประกาศลงราชกิจจาฯ

เปิดเต็มๆ ไม่มีกั๊ก กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ที่ขุนคลังลงนามประกาศเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์และมีผลบังคับใช้แล้ว มีทั้งสิ้น 3 หมวด จำนวน 26 ข้อ

เพิ่มเพื่อน