ป้ายกำกับ :

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

เพาะช่างผนึกศิลปิน 25 ชาติ แสดงพลังศิลปะ

เปิดเวทีให้ศิลปินเกือบ 200 ชีวิตจาก 25 ประเทศทั่วทุกมุมโลกรังสรรค์ผลงานศิลปะ เมื่อวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ( The 17th Poh-Chang International Art Festival & Workshop in Thailand 2023)  ขึ้น นับเป็นโปรเจ็คใหญ่ที่ศิลปินทั้งไทยและ

เพิ่มเพื่อน