ป้ายกำกับ :

ผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน

ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนากระซวกปม 'นายก 8 ปี' จับตาคำตัดสินของศาลฯ พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์

ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย บนเส้นทางประชาธิปไตย’

เพิ่มเพื่อน