ป้ายกำกับ :

ผู้ได้รับสิทธิ

ห้ามลืม! ผู้เข้าโครงการคนละครึ่งรีบใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน 22.59 น.วันนี้

รัฐบาลเตือนประชาชนทั้งรายใหม่และเก่าของโครงการคนละครึ่ง เริ่มใช้สิทธิก่อน 22.59 น.วันที่ 14 ก.ย. ก่อนถูกตัดสิทธิ

เพิ่มเพื่อน