ป้ายกำกับ :

ผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้

สืบสาน อนุรักษ์'ปะลางิง' ผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้

ถ้าเดินทางไปทางเขตชายแดนใต้ของประเทศไทย นับตั้งแต่จังหวัดปัตตานี ยะลา จนถึงจังหวัดนราธิวาส จะพบเห็นวัฒนธรรมการทอผ้าที่ได้อิทธิพลจากศาสนามุสลิม ทำให้ผ้าทอประเภทต่างๆ ในดินแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

เพิ่มเพื่อน