ป้ายกำกับ :

พยุหะ...เมืองต้องแวะ

เรื่องเล่าในตลาดเก่า...ริมเจ้าพระยา และการรวมพลังท้องถิ่นสู่หมุดหมาย “พยุหะ...เมืองต้องแวะ”

นานโพ้นแล้วที่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ และก่อเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา สายเลือดใหญ่ของคนราบลุ่มภาคกลาง

เพิ่มเพื่อน