ป้ายกำกับ :

พรบ.สุรา

เปิดผลโหวต ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ส.ส.ก๊วนธรรมนัส ออกลายแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่าในการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่.. ) พ.ศ. … ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสุราไว้บริโภคเองได้ ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

เพิ่มเพื่อน