ป้ายกำกับ :

พรพจน์ เลาหสุขเกษม

'Boomerang 89' ขึ้นอันดับ 1 ครองใจผู้ชมในกลุ่มครอบครัวและเด็ก

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่ผ่านมา เป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหลายอย่างในโลกซบเซาและปิดตัวลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจโทรทัศน์ แต่ช่อง Boomerang89 (บูมเมอแรง89) สวนกระแสยังครองใจผู้ชมในกลุ่มครอบครัวและเด็กเป็นอันดับ 1 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง

เพิ่มเพื่อน