ป้ายกำกับ :

พัฒนาโคราข่ายถนน

คมนาคมเคาะ 410 โครงการงบลงทุน 1 หมื่นล้านลุยพัฒนาเติมโครงข่ายถนนภาคอีสาน20จังหวัด

‘ศักดิ์สยาม’นั่งหัวโต๊ะถกคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เห็นชอบแผน 410 โครงการงบ 10,764 ล้านบาท ลุยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม เสริมศักยภาพกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ

เพิ่มเพื่อน